Wij zijn heel trots op de sterke ouderwerking binnen onze school.  Volgende personen mag/kan u altijd aanspreken wanneer u met vragen zit over activiteiten die mee ondersteund worden door onze ouderkring.

Bianca Merken
voorzitter

Sylvia Van de Velde/Lena Vlasschaert
penningmeesters

participerende ouders

 

Eerstvolgende vergaderingen:

dinsdag 19 september 2017 om 19u30 -> ouderkRing en tuinkRing

 

Advertenties