Freinetschool De kRing heet u welkom!

Kinderen hebben van nature een drang om te leren. Zij zijn nieuwsgierig en leergierig, op voorwaarde dat er vertrokken wordt vanuit hun eigen belevingswereld en ervaringen. En dat gebeurt door zinvol werk. Dit leren op een niet opgelegde, natuurlijke wijze verloopt nog beter door interactief samen te werken. Dat noemen wij coöperatief werken. Kennisoverdracht is immers geen monoloog. Daarenboven stimuleren wij de kinderen om een actieve leerhouding aan te nemen. Dit alles maakt dat zij leren als iets aangenaam en nuttig ervaren. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en volwassenen vergaren zij kennis en vaardigheden. Het team van Freinetschool De kRing verliest daarbij de onderwijseindtermen niet uit het oog. Onze aanpak werkt. Schoolverlaters van Freinetschool De kRing doen het in het secundair onderwijs bijzonder goed.

Een school is geen eiland

Een school maakt deel uit van de nabije omgeving en bij uitbreiding van de wereld. Dit betekent dat we onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden willen meegeven, maar ook inzichten in mens, natuur en samenleving. Leren buiten de schoolmuren hoort daar zeker bij. Anderzijds betekent dit ook dat wij als school rekening moeten houden met de eisen die de samenleving aan haar onderwijs stelt. Ons leerkrachtenteam zorgt ervoor dat onze leerlingen op het einde van de rit alles hebben geleerd wat in officiële leerplannen en eindtermen, van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, is vastgelegd. Met resultaat!

 

Wil je nog meer weten over de Freinetwerking in De kRing?

Via onderstaande link, kan je:

  • de 30 invarianten van Freinet ( de vernieuwde versie ) downloaden

nieuwe invarianten-pedagogische principes

  • de presentatie van de infoavond downloaden ( powerpoint i.v.m. Freinet / De kRing

150116 infoavond

  • een infoboekje downloaden.

infobundel Freinettechnieken in De kRing

 

Heb je achteraf nog specifieke vragen?

Mail deze dan door naar de school via  info@de-kring.com