Een woordje uitleg i.v.m. de nieuwbouw “freinetschool De kRing”

Wat vooraf ging:

Het GO! ( onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ) diende een project in voor een nieuwbouw van De kRing, op het domein aan de Uitbreidingstraat in Berchem. Het project werd goedgekeurd door minister Pascal Smet in de capaciteitsuitbreiding voor uitvoering in 2013-2014.

  • Er werden enkel nog gelden voor scholennieuwbouw vrijgemaakt, indien de capaciteit vergroot wordt. Dit is tevens onze maatschappelijke plicht t.o.v. het enorme capaciteitsprobleem in Antwerpen.

Dit houdt in dat de school moest verdubbelen in capaciteit, we krijgen dus ( op termijn ) van elk geboortejaar bij de kleuters en van elk leerjaar dubbele klasjes. We kozen ervoor om deze capaciteitsuitbreiding zeer geleidelijk aan te laten gebeuren: de verdubbeling startte op 1 september ’14 bij de instappertjes ( peuters geboortejaar 2012 ) en dit nog in het oude gebouw.

Het programma omvat een volledig nieuwe basisschool van ongeveer 2900m² met de nodige buitenruimte.

Hieronder een impressie uit de visienota / plan van aanpak van architectenbureau Areal:

Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. Omdat hij op zijn afgelegen dorpsschool merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken. Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega´s technieken:

  • waardoor ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs;
  • waarbij de organisatie van het klasleven meer in handen van de kinderen ligt;
  • waar kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., en waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt.

 

Deze pedagogische insteek eigen aan Freinetonderwijs is een belangrijk vertrekpunt in de conceptvorming en planopbouw van de school. De klas is niet langer de besloten omgeving als didactische cocon waarbinnen frontaal les wordt gegeven. De schoolomgeving dient voldoende mogelijkheden te bieden, zowel intra-muros als extra-muros, die leiden tot een polyvalent gebruik en ruimere leermethodieken. De aanwezigheid van en het respect voor een ruime groene zone en een polyvalent te gebruiken circulatieruimte zijn hierbij de aangereikte tools. 

In onze visie kiezen we ervoor om op heel herkenbare wijze de lagere school bovenop de kleuterschool te realiseren. Een groene, open basis met kleuterklassen rond de polyvalente ruimte en de speelplaats als een geheel eigen leefwereld op maat van de kinderen vormt de opstap naar de lagere school.

Voor de kleuterschool stellen we geborgenheid voorop door de klassen zeer toegankelijk te maken in nauwe relatie met de buitenruimte en zien we de polyvalente ruimte als verzamelplek en hart van het functioneren. Een aangepast gevelconcept versterkt verder de geborgenheid en herkenbaarheid van de leefwereld van de kleuters. Deze groene basis vormt een ideale opstap naar de lagere school die zich organiseert in een compact plan op drie niveaus. De compacte vormgeving van de lagere school schept ruimte voor een nieuw groenterras dat ontstaat bovenop de basis. De keuze voor de kleuters op het gelijkvloers lijkt evident. De stapeling van een drielaags gebouw laat toe om een relatie aan te gaan met de naar de ring gerichte aanpalende gebouwen. De nieuwe basisschool kan een plaats verwerven binnen de ringcultuur en doet zo zijn naam ‘de kRing’ alle eer aan, een groene basisschool… twee scholen op elkaar!

Stand van zaken: schooljaar 2014-2015

September : ondertussen verlopen de werken zeer vlot en volgens de planning! De ruwbouw van de gelijkvloerse verdieping staat er al.

juni:  de school krijgt zijn vorm.

aobbeeld_1steschooldag_de-kring_20160901-070

mr-engineering-freinetschool-de-kring-te-berchem-brchm173jpg

Schooljaar 2015-2016

De nieuwbouw wordt gefaseerd in gebruik genomen.  De kleinste kleuters verhuizen als eerste naar hun nieuwe klasjes.  Al snel volgen dan de oudste kleuters en de lagere school.

Het duurt niet lang of alle leerlingen en leerkrachten hebben hun nieuwe plekje gevonden.

15683255_10210250873601638_696640893_n

15683420_10210250867841494_930892243_n

15682797_10210250861961347_1063773064_n

15666340_10210250860481310_746973781_n

Schooljaar 2017 – 2018 

De opstart van een nieuwe egelklas is een feit: 24 oudste kleuters stroomden door.

Schooljaar 2018 – 2019 

De instapklas wordt een nieuwe rupsenklas vanaf 1 september 2018.
We breiden uit met een 2de eerste leerjaar.