Historiek

Een korte geschiedenis van onze school…

Freinetschool De kRing is opgericht in het schooljaar 2000-2001.
Enkele leerkrachten die werkten in verschillende traditionele scholen in het Antwerpse, waren actief in de freinetbeweging AKO.
Omdat ze hun ding niet vonden in het traditionele onderwijs en omdat er in Antwerpen geen freinetonderwijs was, staken ze de hoofden bij elkaar om een freinetschool op te richten in de Antwerpse binnenstad.
Ze informeerden bij de verschillende inrichtende machten voor steun. De werkgroep kreeg gehoor bij het Gemeenschapsonderwijs, nu GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, die wilden investeren in de oprichting van een freinetschool in Antwerpen.
Via infoavonden ging men dan op zoek naar ouders die zich mee in het project wilden engageren.

Op 1 september 2000 was de oprichting een feit. De school startte met 80 leerlingen. Het was een turbulent jaar.

Een methodeschool oprichten, met verschillende mensen met een sterk engagement en visie, maar zonder bestaande schoolcultuur was niet evident. Ook de verwachtingspatronen bij de ouders verschilden enorm.
Het schooljaar eindigde dan ook met slechts 35 leerlingen…
Het tweede schooljaar werd er vnl. gewerkt rond een eenvormige visie, het welbevinden en betrokkenheid van de leerkrachten en kwaliteitsonderwijs voor de kinderen.

Via regelmatig overleg met leerkrachten, kinderen en ouders groeide de school in haar eigen pedagogisch project. De kwaliteit van onderwijzen steeg enorm.

Het vierde bestaansjaar telde de school reeds 151 leerlingen. De toekomst zag er goed uit…en zo bleek het ook, gezien de steeds maar stijgende leerlingenpopulatie!

In het schooljaar 2008-2009, telden we 211 kinderen. Hierdoor bleek dat Freinetschool De kRing een succesverhaal is. Dit dankzij het harde werk van het hele schoolteam, het engagement van de ouders en vooral door de (h)echte kring van kinderen!!

Schooljaar 2010-2011…. Een FEESTJAAR!

Freinetschool De kRing is jarig!!! De kRing werd 10 jaar jong en is een begrip in Antwerpen/ Berchem. De school zit quasi vol en telt bij de aanvang van dat schooljaar 218 leerlingen.
Als je daar de “instappertjes” ( = de 2,5-jarigen die tijdens een schooljaar starten bij de kleuters ) bijtelt, kwamen we op het einde van het schooljaar op zo’n 232 kinderen.

Tijdens de aanmeldingsperiode bleek steeds dat de vraag van ouders, ruimschoots onze capaciteit overtrof… Hierop nam onze scholengroep Ant1gon in 2011 het initiatief om met drie nieuwe freinetscholen in Antwerpen van start te gaan.

2012-2013: freinetschool De kRing blijft zeer populair… HOERA!!! We hebben bouwplannen

Om een nog betere kwaliteit te kunnen bieden aan onze kinderen en om aan de capaciteitsdruk in Antwerpen te voldoen plant De kRing een volledige nieuwbouw!! Deze zal gelegen zijn aan de overkant van de huidige campus, aangebouwd aan onze sporthal. Momenteel worden de plannen uitgewerkt. Dit in samenspraak met het schoolteam, zodat we een gebouw krijgen dat voldoet aan onze freinetwerking: grotere klaslokalen, aandacht voor de verschillende werkvormen eigen aan freinetonderwijs, integreren van “groen” in en aan de school,….

Volgens de planningen, worden de bouwwerken gestart in 2014… we houden jullie zeker op de hoogte!

2013-2014: De kRing zit vol….bomvol!

Alle klasjes van instappers  tot zesde leerjaar zitten helemaal vol. Gelukkig zitten we nu ( september 2013 ) in de eindfase van de nieuwbouwplannen en werd “ de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “ reeds zichtbaar opgehangen J

In februari 2014 starten de werken, zodat de school AF is tegen mei 2015!

Oktober 2015: de verhuis is een feit: de nieuwbouw wordt in gebruik genomen.

2016-2017: de school groeit er is meer plaats, iedereen vindt zijn plek. De tuinkring neemt de aanplanting van bomen en bloemen op zich met een aangenaam resultaat: een groene oase in de stad.

2017-2018: De kaap van de 300 leerlingen werd overschreden! De oudste kleuterklassen worden aangevuld met de egelklas. Onze school wordt een creatief huis waar er in daluren gebruik wordt gemaakt van onze locatie voor filmopnames, kunstateliers en sportkampen.

2018-2019: We starten dit jaar met een 2de eerste leerjaar. Het wordt druk op het eerste verdiep!