Freinet in onze school

Célestin Freinet zag als leerkracht een groep gedemotiveerde leerlingen die, vanuit hun omgeving en achtergrond, geen interesse vertoonde in die niet-wereldse zaken waarmee ze leerplanmatig gebonden waren. De toekomst van deze leerlingen werd immers al van jongsaf  uitgetekend. We bevinden ons immers rond 1920…

Gelukkig zijn er sindsdien heel wat pedagogische vernieuwingen doorgevoerd …

Célestin Freinet ontwikkelde technieken waardoor:

*  ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs
*  de organisatie van het klasseleven voor de kinderen overzichtelijk is, zodat er sprake van
zelfbeheer kan zijn;
*  kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., waarbij de
leerkracht diepte en structuur aanbrengt.

Het gaat er bij het werken met deze technieken niet om dat ze klakkeloos worden toegepast:
ze moeten een gevolg zijn van een pedagogische en maatschappelijke visie op het onderwijs.
Welke technieken toegepast worden en op welke manier is afhankelijk van de tijd, de situatie en de mogelijkheden in de klas. Voor “Freinetwerkers” is het een voortdurend proces van zoeken, soms teleurstelling, compromissen en natuurlijk successen. De inrichting van de klas en de verschillende werkhoeken speelt daarbij een belangrijke rol.

De invarianten van Freinet werden in een nieuw kleedje gestopt:

nieuwe invarianten-pedagogische principes