GO! freinetschool De kRing stelt sterk muzisch beleid voor en opent nieuw muzieklokaal op 27/9

Berchem, 24-09-2019

Op vrijdag 27 september vanaf 14.30 u. wordt het spiksplinternieuwe muzieklokaal in GO! freinetschool De kRing in Berchem feestelijk geopend door de kinderen en het team. De school kenmerkt zich door de sterke inzet op muzische vorming, neemt deel aan talrijke kunstprojecten, stimuleert talent bij de leraren en werkt sinds kort samen met een muziekpedagoge voor de lessen muziek. De nieuwe infrastructuur voor de lessen muziek was het enige dat nog ontbrak om het muzisch beleid effectief verder uit te bouwen.

Co-teaching met muziekpedagoge 

In GO! freinetschool de kRing werd het vak Muzische Vorming, net zoals in eender welke andere basisschool, gegeven door de klasleraar. Maar niet alle klasleraren voelden zich muzikaal sterk genoeg om samen met de kinderen creatief aan de slag te gaan. Om de leraren te ondersteunen werd muziekpedagoge Mirjam de Wit als co-teacher ingeschakeld. Zij studeerde af als Master in de Muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven en volgde les aan de Guildhall School for Music and Drama in Londen. Zij slaagt er als geen ander in om de kinderen zich expressief te doen uiten door middel van muziek. Bovendien krijgen de leraren die dat willen, lessen Ukelele tijdens de middagpauze. Zo leren ze in korte tijd en met relatief weinig moeite, de leerlingen begeleiden bij het zingen.

Muziek heeft een positieve invloed op ons brein

De Nederlandse neuropsycholoog Erik Scherder stelde vast dat de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften breder wordt als je muziek beluistert of, beter nog, zelf musiceert. En Mirjam de Wit is het daar mee eens: “Muziek in de klas is meer dan liedjes zingen. Musiceren heeft een enorm positieve invloed op ons brein. Kinderen bloeien open, ervaren succes, en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze krijgen de kans om hun impressies van de wereld op een eigenzinnige manier te uiten”, aldus Mirjam.

Het team, de directeur en ook de ouders van de school zijn enthousiast over de samenwerking. “We willen geen kunstenaars, muzikanten, acteurs of dansers vormen. Maar door als school in te zetten op kunst vergroot je de creativiteit die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Onze kleuters en leerlingen leren anders naar de wereld te kijken. Ze vertalen hun antwoorden en zoeken naar nieuwe mogelijkheden op een creatieve manier”, vertelt Katrien Legrand.

GO! freinetschool De kRing is sinds 2018 ook een vestigingsplaats van de Muziekacademie van het GO! en het KASKA DKO. Op de schoolcampus kan je (ook buiten de schooluren) notenleer, beeldende kunsten en drama volgen.

Het muzieklokaal wordt feestelijk geopend op vrijdag 27/9 vanaf 14.30 u, samen met de kleuters, kinderen en het kRing-orkest. De pers is van harte welkom om erbij te zijn.

Locatie
GO! freinetschool De kRing 
Uitbreidingstraat 251
2600 Berchem

Op de foto: Muziekpedagoge Mirjam de Wit
Op de foto: Leraren van de GO! school volgen ukelele-lessen tijdens hun middagpauze.