Vanaf volgend schooljaar wordt er een lerarenplatform opgericht voor de scholen van onze
scholengemeenschappen basisonderwijs.

Het Lerarenplatform start vanaf 1 oktober 2018 en loopt tot 30 juni 2019. Hierdoor kunnen wij 32 voltijdse betrekkingen en een ¾ betrekking invullen binnen onze scholengemeenschappen. Wij zoeken prioritair onderwijzers/onderwijzeressen en kleuterleid(st)ers EN onderwijzers/onderwijzeressen ASV en kleuterleid(st)ers ASV.

Je wordt aangesteld aan een schoolbestuur en bouwt er dienstanciënniteit op. Van 1 oktober tot 30 juni ontvang je maandelijks een salaris à rato van het aantal aangestelde uren op 1 oktober. Indien je in een periode geen vervanging hebt, word je tewerkgesteld in een school voor zinvolle pedagogische taken. We streven daarbij naar een regionale inzet qua bereikbaarheid.

GO! Scholengroep Antwerpen beschouwt het Lerarenplatform ook als een kans voor een gedifferentieerde loopbaan en het delen van expertise voor leraren met ervaring. Heb je interesse om tewerkgesteld te worden binnen het Lerarenplatform basisonderwijs van GO! Scholengroep Antwerpen, dan kan je kandideren door een motivatiebrief en jouw CV op te sturen
naar:
GO! Scholengroep Antwerpen
Lerarenplatform basisonderwijs
Thonetlaan 106A – 2050 Antwerpen (B)
of via mail gericht aan Lerarenplatform@GO-Antwerpen.be

GO! Scholengroep Antwerpen groepeert twee scholengemeenschappen basisonderwijs -Noord en Zuid- bestaande uit 27 GO! basisscholen en vestigingen van Essen tot Wilrijk en van Zwijndrecht tot Wijnegem.

Alle basisscholen hanteren de principes van het gemeenschappelijke Pedagogisch Project van het GO! maar verstrekken onderwijs volgens een schooleigen pedagogisch project. Dat levert een mooi palet op van Freinetscholen, Daltonscholen, Muzische basisscholen, eerder traditionele basisscholen, autonome kleuterscholen, een basisschool met een tehuis voor schipperskinderen, en 2 scholen buitengewoon basisonderwijs.

Meer info over onze basisscholen vind je op de website van GO! Scholengroep Antwerpen.
Voor info en vragen: Lerarenplatform@GO-Antwerpen.be